Privacyverklaring

Qur+ (hierna "Qur+” "wij" of "ons") vindt het fijn dat u onze dienst gebruikt. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken enkele persoonsgegeven bij het gebruik van onze applicatie(s). Die worden uiteraard vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen gebruikt.


Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.


Verwerkingsverantwoordelijke

Qur+ is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring.


Dit zijn onze contactgegevens:

Qur+ B.V.

Gotlandstraat 30

7418 AZ Deventer

tel: 088-0105202

info@qurplus.nl


Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens


De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

  • Personalia en contactgegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail)
  • Contractuele stamgegevens (bijvoorbeeld contractuele relaties, contractuele of productinteresse)
  • Opgevraagde informatie (van derden, bijv. bureaus voor kredietinformatie of van openbare adressenbestanden)


Doelen

Telkens wanneer u onze applicatie gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.


Wij slaan logbestanden op om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten.


Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder of zonder volledig IP-adres). In logbestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

  • Uw gebruikersnaam
  • IP-adres van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online-aanbiedingen;
  • De URL van de bezochte pagina
  • Datum en tijd en ook de duur van het ophalen van informatie;
  • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, zoals versienummer, schermresolutie.