Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dit is een eenvoudiger leesbare versie van de Gebruiksvoorwaarden.


Voorbehoud: Deze samenvatting is geen onderdeel van de gebruiksvoorwaarden en is geen juridisch document. Zie het als de gebruikersvriendelijke versie van de juridische taal in onze Gebruiksvoorwaarden. Indien u de gebruiksvoorwaarden volledig wilt ontvangen kunt u deze per mail opvragen.


Onderdeel van onze missie is om:

 • Aannemers, adviseurs en opdrachtgevers in staat stellen om vakinhoudelijke kennis te verzamelen, te ontwikkelen en te delen.
 • Deze kennis effectief en efficiënt in te zetten bij het opstellen van onderhoudsplannen, financieringsplannen, het uitvoeren van inspecties en het contracteren van werkzaamheden.


Het staat u vrij om:

 • Onze inhoud te lezen en af te drukken;
 • Onze inhoud te gebruiken bij het opstellen van onderhoudsplannen, financieringsplannen, het uitvoeren van inspecties en het contracteren van werkzaamheden.
 • Bij te dragen aan de inhoud.
 • Op het forum in gesprek te gaan met andere leden van de community.


Onder de volgende voorwaarden:

 • Verantwoordelijkheid - U neemt verantwoordelijkheid voor uw gebruik (omdat we alleen maar de inhoud hosten);·       
 • Beleefdheid - U staat achter een beleefde omgeving en valt andere gebruikers niet lastig;
 • Wettig en correct gedrag - U schendt geen auteursrechten of andere wetten;
 • Richt geen schade aan - U beschadigt onze technologische infrastructuur niet;
 • Gebruiksvoorwaarden - U houdt zich aan de Gebruiksvoorwaarden en het van toepassing zijnde door de gemeenschap bepaalde beleid als u onze portal bezoekt of deelneemt aan onze community.


Met dien verstande dat:

 • Vrijuit delen - Uw bijdragen vrij van auteursrechten zijn en dus ook aan anderen ter beschikking staan, zoals ook anderen u vrijuit van informatie voorzien;
 • Geen professioneel advies - De inhoud van Qur+ is informatief. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de informatie.
 • Fair use – Het ontwikkelen van de portal en de inhoud heeft significante investeringen gevraagd, gebruik de inhoud vrijuit voor uw eigen doeleinden, maar stel deze niet ter beschikking aan anderen. Maak het ons mogelijk deze dienst te blijven leveren.